Son Sayı ( Eylül ) - Eylül 2014, Cilt 29 , Sayı 3
››› Araştırma
››› Parkinson hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi
››› Robot yardımlı parsiyel nefrektomi olgularının cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları
››› Radikal prostatektomi spesmenlerindeki MMP-2’nin, MMP-9’un ve TIMP-1’in immünohistokimyasal ekspresyonlarının prognostik değeri
››› Çocukluk çağında varikosel
››› İnmeli hastalarda omuz sorunlarının fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve rehabilitasyon sonuçlarına etkileri
››› Şiddetli pilon kırıklarının (Ruedi Allgower tip III) tedavisinde kullanılan iki farklı eksternal fiksasyon yönteminin eklem redüksiyon kalitesine ve uzun dönem ayak bileği fonksiyonlarına etkisi: Retrospetif analitik çalışma
››› Olgu Sunumu
››› Tümör taklidi yapan bir ileri yaş Morgagni hernisi olgusu
››› Osteogenesis imperfecta associated with partial trisomy 20p: Case report
››› Yineleyen karın ağrısının ender bir nedeni: Porfiri
››› Wilson hastalığında cinsiyete bağlı olarak MR bulgularının tartışılması
››› Menenjiomatozis menenjiye eşlik eden nörofibromatozis iki olgu sunumu: Literatür eşliğinde bir gözden geçirme