T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari Hizmetler Personeli Eğitim Planı


     T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER PERSONELİ2017 EĞİTİM PLANI

NO

EĞİTİM
AŞAMALARI

EĞİTİMİN KONUSU

 ALT BAŞLIKLAR

AMAÇ VE HEDEFLER

EĞİTİM YÖNTEMİ

ARAÇ-GEREÇ

PLANLANAN
TARİH/SÜRE

GERÇEKLEŞEN
TARİH/SÜRESİ

EĞİTİMCİ

KATILIMCI

EĞİTİM YERİ

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Çalıma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler,                  Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

2

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

3

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

4

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

5

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

6

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Meslek Hastalıklarının Sebepleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Yeri Hekimi F. Gökhan GÖYNÜMER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap/            Eğitimin Etkinliğini Değerlendirme Formu 1

7

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Meslek Hastalıklarından Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

16.01.2017

İş Yeri Hekimi F. Gökhan GÖYNÜMER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap/            Eğitimin Etkinliğini Değerlendirme Formu 1

8

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Elle Kaldırma ve Taşıma İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

9

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Ekranlı Araçlarla Çalışma

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

10

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

11

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Güvenliği Uzmanı      Şahan GÖBELOĞLU       

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Değerlendirme Testi

12

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Yeri Temizliği ve Düzeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Yeri Hekimi F. Gökhan GÖYNÜMER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

13

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Yeri Hekimi F. Gökhan GÖYNÜMER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

14

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

İlkyardım

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

İş Yeri Hekimi F. Gökhan GÖYNÜMER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

15

Teorik Eğitim

İş Güvenliği Eğitimleri

Parlama, Patlama; Yangın ve Yangından Korunma Tahliye ve Kurtarma

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Power Point Sunumu

17.01.2017

Sivil Savunma Uzmanı Zafer OBA

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

16

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

Risk Yönetimi                            Sağlık Tarama Programı          Meslek hastalıkları ve           Hukuki Sonucu                             Kesici Delici AletYaralanmaları                               İzolasyon Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    14:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU                              HEKH Hülya DURGUT

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

17

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    15:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

18

Teorik Eğitim

Temizlik

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik                              Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    15:30

HEKH Özgül TAŞPINAR

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

19

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

Mobbing                                    Çalışan Hakları Genelgesi    Beyaz Kod                                   

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     14:00

 Sosyal Hizmet Uzmanı        Zeliha KARAGÜZEL

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

20

Teorik Eğitim

CPR (kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)

Temel Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     14:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

21

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti             Hasta Hakları ve Sorumlulukları                      Etik ve Hasta Hakları                       

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     15:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ayşe GÜNAY GÜNEY

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

22

Teorik Eğitim

İletişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim                  Empati, Zor İnsanla Başa Çıkma                                          Stres Yönetimi                                      Öfge Kontrolü                                 

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.02.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

23

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

Pembe Kod                          Mavi Kod                                Hasta Transferi                    Hasta Düşmeleri                 Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.02.2017    15:00

Kalite Direktörü Gülseren SÖYLER

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

24

Teorik Eğitim

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

25

Teorik Eğitim

Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    14:30

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

26

Teorik Eğitim

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi                                  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    15:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

27

Teorik Eğitim

Organ Bağışı

Organ Bağışı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

15.02.2017    14:00

Organ Nakil Koordinatörü     Gül ALAÇAM

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

28

Teorik Eğitim

KBRN Farkındalık

KBRN Farkındalık

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.02.2017    14:00

Hemşire        İsmail KÜNBETLİ

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

29

Teorik Eğitim

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.02.2017     14:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

30

Teorik Eğitim

Sigaranın Zararları

Sigaranın Zararları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.02.2017    15:00

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi           Saliha TORTUK ODABAŞ

İ.H.S

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

31

Teorik Eğitim

Depolama Envanter Yönetimi                   Kritik Stok Seviyeleri

Depolama Envanter Yönetimi                   Kritik Stok Seviyeleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Tülay ÖZDEMİR

Ambar ve Depo Memuru

VIP Salonu

Soru-Cevap

32

Teorik Eğitim

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik     Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışmalar

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik     Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışmalar

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Ayşe Betül YILMAZ

Arşiv

VIP Salonu

Soru-Cevap

33

Teorik Eğitim

Taşınır Mal Yönetmeliği                 Kritik Stok Seviyesi

Taşınır Mal Yönetmeliği                 Kritik Stok Seviyesi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Tülay ÖZDEMİR

Ayniyat Saymanlığı

VIP Salonu

Soru-Cevap

34

Teorik Eğitim

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma                     İşinde Kullandığı Malzemelerin Dezenfeksiyonu

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma                       İşinde Kullandığı Malzemelerin Dezenfeksiyonu

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

07.03.2017    14:00

HEKH Özgül TAŞPINAR      HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK   HEKH Hülya DURGUT

Berber

VIP Salonu

Soru-Cevap

35

Teorik Eğitim

Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi            Sağlık Net Entegrasyon Eğitimi     Hastane Bilgi Yönetim Sistemi                       Temel Ağ Eğitimi         

Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi            Sağlık Net Entegrasyon Eğitimi     Hastane Bilgi Yönetim Sistemi                       Temel Ağ Eğitimi         

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.03.2017    14:00

Bilgi İşlem Birimi  Onur ÖZEL

Bilgi İşlem Birimi

VIP Salonu

Soru-Cevap

36

Teorik Eğitim

Çamaşır Kabul, Teslim ve Depolama Sistematiği                  Doğru Miktarda Temizlik maddesi Kulanım

Çamaşır Kabul, Teslim ve Depolama Sistematiği                  Doğru Miktarda Temizlik maddesi Kulanım

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

09.03.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Çamaşırhane

VIP Salonu

Soru-Cevap

37

Teorik Eğitim

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

13.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Betül ÖNGÜN

Evrak Birimi

VIP Salonu

Soru-Cevap

38

Teorik Eğitim

İlgili Ofset Aletlerin Kullanımı

İlgili Ofset Aletlerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

14.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Betül ÖNGÜN

Fotokopi Baskı

VIP Salonu

Soru-Cevap

39

Teorik Eğitim

Cenaze Yıkama, Kefenleme ve Tabutlama

Cenaze Yıkama, Kefenleme ve Tabutlama

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

15.03.2017    14:00

Erdal GÜNEY

İmam / Gassal

VIP Salonu

Soru-Cevap

40

Teorik Eğitim

Sağlık İstatistikleri       Tıbbi Terminoloji Eğitimi                        Veri Toplama, Veri Girişi ve Veri Değerlendirme Yöntemleri

Sağlık İstatistikleri            Tıbbi Terminoloji Eğitimi                        Veri Toplama, Veri Girişi ve Veri Değerlendirme Yöntemleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

16.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Ayşe Betül YILMAZ

İstatistik

VIP Salonu

Soru-Cevap

41

Teorik Eğitim

Kitap Takip Sistemi

Kitap Takip Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Betül ÖNGÜN

Kütüphane

VIP Salonu

Soru-Cevap

42

Teorik Eğitim

6245 Sayılı Harcırah Kanunu                       Döner Sermaye Yöetmeliği ve Personel Bordro Takip Programı  Tek Düzen Muhasebe Sistemi

6245 Sayılı Harcırah Kanunu                       Döner Sermaye Yöetmeliği ve Personel Bordro Takip Programı  Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

21.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Ayşe Betül YILMAZ

Mutemetlik

VIP Salonu

Soru-Cevap

43

Teorik Eğitim

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Tülay ÖZDEMİR

Gece İdari Memur

VIP Salonu

Soru-Cevap

44

Teorik Eğitim

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları                      ÇKYS Proje Eğitimi

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları                      ÇKYS Proje Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

23.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Betül ÖNGÜN

Personel Özlük

VIP Salonu

Soru-Cevap

45

Teorik Eğitim

Elektronik Kamu Alım Plartformu Programını Kullanma Eğitimi         Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları               5818 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü

Elektronik Kamu Alım Plartformu Programını Kullanma Eğitimi             Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları               5818 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

27.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Tülay ÖZDEMİR

Satın Alma

VIP Salonu

Soru-Cevap

46

Teorik Eğitim

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

28.03.2017    14:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

İHS

VIP Salonu

Soru-Cevap

47

Teorik Eğitim

Navigasyon Kullanma    Trafik Kuralları

Navigasyon Kullanma        Trafik Kuralları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

28.03.2017    15:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Şöför

VIP Salonu

Soru-Cevap

48

Teorik Eğitim

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları                      Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği             

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları                      Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği             

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

29.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  Ayşe Betül YILMAZ

Tahukkuk

VIP Salonu

Soru-Cevap

49

Teorik Eğitim

Diyaliz Su Sistemleri Analizleri                     Kalibrasyon                 Su Analizleri                Malzeme Bakım Onarım

Diyaliz Su Sistemleri Analizleri                     Kalibrasyon                        Su Analizleri                Malzeme Bakım Onarım

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

29.03.2017    15:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Abdurrahman GÜNGÖR

Teknik Servis

VIP Salonu

Soru-Cevap

50

Teorik Eğitim

Malzeme Teslim Prosedürleri

Malzeme Teslim Prosedürleri

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

30.03.2017    14:00

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd     Betül ÖNGÜN

Terzi

VIP Salonu

Soru-Cevap

51

Teorik Eğitim

Dağıtım Anahtarları      Faturalanadırma Mevzuatı

Dağıtım Anahtarları      Faturalanadırma Mevzuatı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

30.03.2017    15:00

Başhekim Yardımcısı     Sacit İÇTEN

TİG

VIP Salonu

Soru-Cevap

HAZIRLAYAN
EĞİTİM AR-GE BİRİMİ/EĞİTİM HEMŞİRESİ
SALİHA TORTUK ODABAŞ

KONTROL EDEN
İDARİ ve MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
Hasibe YILDIRICI

ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
PROF. DR. GÜRHAN BAŞ

Dok.Kodu:EY.FR.22

Yayın Tarihi:31.10.2016

Revizyon Tarihi:--

Revizyon No:00

Sayfa No:1/1