T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilgi Sistemleri Kullanım Elemanı Eğitim Planı


     T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

2017 Bilgi Sistemleri Kullanım Elemanı Eğitim Planı

NO

EĞİTİM AŞAMALARI

EĞİTİMİN KONUSU

 ALT BAŞLIKLAR

AMAÇ VE HEDEFLER

EĞİTİM YÖNTEMİ

ARAÇ-GEREÇ

PLANLANAN TARİH/SÜRE

GERÇEKLEŞEN TARİH/ SÜRESİ

EĞİTİMCİ

KATILIMCI

EĞİTİM YERİ

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

Risk Yönetimi                            Sağlık Tarama Programı          Meslek hastalıkları ve           Hukuki Sonucu                             Kesici Delici AletYaralanmaları                               İzolasyon Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    14:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU                              HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

2

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    15:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

3

Teorik Eğitim

Temizlik

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik                              Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

01.02.2017    15:30

HEKH Özgül TAŞPINAR

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

4

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

Mobbing                                    Çalışan Hakları Genelgesi    Beyaz Kod                                   

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     14:00

 Sosyal Hizmet Uzmanı        Zeliha KARAGÜZEL

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

5

Teorik Eğitim

CPR (kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)

Temel Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     14:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

6

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti             Hasta Hakları ve Sorumlulukları                      Etik ve Hasta Hakları                       

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.02.2017     15:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ayşe GÜNAY GÜNEY

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

7

Teorik Eğitim

İletişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim                  Empati, Zor İnsanla Başa Çıkma                                          Stres Yönetimi                                      Öfge Kontrolü                                

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.02.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

8

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

Pembe Kod                          Mavi Kod                                Hasta Transferi                    Hasta Düşmeleri                 Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.02.2017    15:00

Kalite Direktörü Gülseren SÖYLER

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

9

Teorik Eğitim

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

10

Teorik Eğitim

Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    14:30

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

11

Teorik Eğitim

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi                                  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

08.02.2017    15:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

12

Teorik Eğitim

Organ Bağışı

Organ Bağışı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

15.02.2017    14:00

Organ Nakil Koordinatörü     Gül ALAÇAM

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

13

Teorik Eğitim

KBRN Farkındalık

KBRN Farkındalık

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.02.2017    14:00

Hemşire        İsmail KÜNBETLİ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

14

Teorik Eğitim

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.02.2017     14:00

HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

15

Teorik Eğitim

Sigaranın Zararları

Sigaranın Zararları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.02.2017    15:00

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi           Saliha TORTUK ODABAŞ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

16

Teorik Eğitim

Karşılama ve Yönlendirme

Karşılama ve Yönlendirme

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

24.02.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

17

Teorik Eğitim

Örnek Alım ve Transferi

Örnek Alım ve Transferi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

27.02.2017    14:00

Sağlık Memuru Muhammet TEN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

18

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

Risk Yönetimi                            Sağlık Tarama Programı          Meslek hastalıkları ve           Hukuki Sonucu                             Kesici Delici AletYaralanmaları                               İzolasyon Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

05.04.2017     14:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU                              HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

19

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

05.04.2017     15:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

20

Teorik Eğitim

Temizlik

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik                              Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

05.04.2017     15:30

HEKH Özgül TAŞPINAR

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

21

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

Mobbing                                    Çalışan Hakları Genelgesi    Beyaz Kod                                    

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

07.04.2017    14:00

 Sosyal Hizmet Uzmanı        Zeliha KARAGÜZEL

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

22

Teorik Eğitim

CPR (kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)

Temel Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

07.04.2017    14:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

23

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti             Hasta Hakları ve Sorumlulukları                      Etik ve Hasta Hakları                       

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

07.04.2017    15:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ayşe GÜNAY GÜNEY

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

24

Teorik Eğitim

İletişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim                  Empati, Zor İnsanla Başa Çıkma                                          Stres Yönetimi                                      Öfge Kontrolü                                

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.04.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

25

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

Pembe Kod                          Mavi Kod                                Hasta Transferi                    Hasta Düşmeleri                 Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.04.2017     15:00

Kalite Direktörü Gülseren SÖYLER

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

26

Teorik Eğitim

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

14.04.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

27

Teorik Eğitim

Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

14.04.2017    14:30

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

28

Teorik Eğitim

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi                                  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

14.04.2017    15:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

29

Teorik Eğitim

Organ Bağışı

Organ Bağışı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

17.04.2017   14:00

Organ Nakil Koordinatörü     Gül ALAÇAM

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

30

Teorik Eğitim

KBRN Farkındalık

KBRN Farkındalık

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

18.04.2017     14:00

Hemşire        İsmail KÜNBETLİ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

31

Teorik Eğitim

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

24.04.2017    14:00

HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

32

Teorik Eğitim

Sigaranın Zararları

Sigaranın Zararları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

24.04.2017    15:00

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi           Saliha TORTUK ODABAŞ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

33

Teorik Eğitim

Karşılama ve Yönlendirme

Karşılama ve Yönlendirme

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

25.04.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

34

Teorik Eğitim

Örnek Alım ve Transferi

Örnek Alım ve Transferi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

28.04.2017     14:00

Sağlık Memuru Muhammet TEN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

35

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

Risk Yönetimi                            Sağlık Tarama Programı          Meslek hastalıkları ve           Hukuki Sonucu                             Kesici Delici AletYaralanmaları                               İzolasyon Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.09.2017    14:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU                              HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

36

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.09.2017    15:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

37

Teorik Eğitim

Temizlik

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik                              Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.09.2017    15:30

HEKH Özgül TAŞPINAR

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

38

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

Mobbing                                    Çalışan Hakları Genelgesi    Beyaz Kod                                    

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.09.2017    14:00

 Sosyal Hizmet Uzmanı        Zeliha KARAGÜZEL

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

39

Teorik Eğitim

CPR (kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)

Temel Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.09.2017    14:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

40

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti             Hasta Hakları ve Sorumlulukları                      Etik ve Hasta Hakları                       

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.09.2017    15:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ayşe GÜNAY GÜNEY

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

41

Teorik Eğitim

İletişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim                  Empati, Zor İnsanla Başa Çıkma                                          Stres Yönetimi                                      Öfge Kontrolü                                

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

13.09.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

42

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

Pembe Kod                          Mavi Kod                                Hasta Transferi                    Hasta Düşmeleri                 Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

13.09.2017     15:00

Kalite Direktörü Gülseren SÖYLER

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

43

Teorik Eğitim

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.09.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

44

Teorik Eğitim

Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.09.2017    14:30

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

45

Teorik Eğitim

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi                                  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.09.2017    15:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

46

Teorik Eğitim

Organ Bağışı

Organ Bağışı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

22.09.2017    14:00

Organ Nakil Koordinatörü     Gül ALAÇAM

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

47

Teorik Eğitim

KBRN Farkındalık

KBRN Farkındalık

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

25.09.2017    14:00

Hemşire        İsmail KÜNBETLİ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

48

Teorik Eğitim

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.09.2017    14:00

HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

49

Teorik Eğitim

Sigaranın Zararları

Sigaranın Zararları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.09.2017    15:00

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi           Saliha TORTUK ODABAŞ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

50

Teorik Eğitim

Karşılama ve Yönlendirme

Karşılama ve Yönlendirme

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

27.09.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

51

Teorik Eğitim

Örnek Alım ve Transferi

Örnek Alım ve Transferi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

27.09.2017     15:30

Sağlık Memuru Muhammet TEN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

52

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

Risk Yönetimi                            Sağlık Tarama Programı          Meslek hastalıkları ve           Hukuki Sonucu                             Kesici Delici AletYaralanmaları                               İzolasyon Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.10.2017    14:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU                              HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

53

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.10.2017     15:00

HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

54

Teorik Eğitim

Temizlik

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik                              Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

02.10.2017     15:30

HEKH Özgül TAŞPINAR

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

55

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

Mobbing                                    Çalışan Hakları Genelgesi    Beyaz Kod                                    

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

03.10.2017    14:00

 Sosyal Hizmet Uzmanı        Zeliha KARAGÜZEL

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

56

Teorik Eğitim

CPR (kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)

Temel Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

03.10.2017     14:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

57

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti             Hasta Hakları ve Sorumlulukları                      Etik ve Hasta Hakları                       

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

03.10.2017    15:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ayşe GÜNAY GÜNEY

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

58

Teorik Eğitim

İletişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim                  Empati, Zor İnsanla Başa Çıkma                                          Stres Yönetimi                                      Öfge Kontrolü                                

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

04.10.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

59

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

Pembe Kod                          Mavi Kod                                Hasta Transferi                    Hasta Düşmeleri                 Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

04.10.2017     15:00

Kalite Direktörü Gülseren SÖYLER

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

60

Teorik Eğitim

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.10.2017     14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

61

Teorik Eğitim

Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.10.2017     14:30

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

62

Teorik Eğitim

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi                                  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

06.10.2017     15:00

Sivil Savunma Sorumlusu      Zafer OBA

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

63

Teorik Eğitim

Organ Bağışı

Organ Bağışı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.10.2017     14:00

Organ Nakil Koordinatörü     Gül ALAÇAM

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

64

Teorik Eğitim

KBRN Farkındalık

KBRN Farkındalık

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

12.10.2017    14:00

Hemşire        İsmail KÜNBETLİ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

65

Teorik Eğitim

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

19.10.2017    14:00

HEKH Hülya DURGUT

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

66

Teorik Eğitim

Sigaranın Zararları

Sigaranın Zararları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

19.10.2017    15:00

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi           Saliha TORTUK ODABAŞ

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

67

Teorik Eğitim

Karşılama ve Yönlendirme

Karşılama ve Yönlendirme

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

25.10.2017    14:00

Sağlık Otelciliğ Müdürü Yasin HACIVELİOĞLU

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

68

Teorik Eğitim

Örnek Alım ve Transferi

Örnek Alım ve Transferi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

30.10.21017    14:00

Sağlık Memuru Muhammet TEN

Bilgi Sistemi Kullanım Elamanı

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap

HAZIRLAYAN
EĞİTİM AR-GE BİRİMİ/EĞİTİM HEMŞİRESİ
SALİHA TORTUK ODABAŞ

KONTROL EDEN
SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ
YASİN HACIVELİOĞLU

ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
PROF. DR. GÜRHAN BAŞ

Dok.Kodu:EY.FR.22

Yayın Tarihi:31.10.2016

Revizyon Tarihi:--

Revizyon No:00

Sayfa No:1/1