T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hekim Verimlilik Karnesi Eğitim Planı


İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2017 YILI HEKİM VERİMLİLİK KARNESİ EĞİTİMİ PLANI

NO

EĞİTİM AŞAMALARI

EĞİTİMİN KONUSU

 ALT BAŞLIKLAR

AMAÇ VE HEDEFLER

EĞİTİM YÖNTEMİ

ARAÇ-GEREÇ

PLANLANAN TARİH/SÜRE

GERÇEKLEŞEN TARİH/ SÜRESİ

EĞİTİMCİ

KATILIMCI

EĞİTİM YERİ

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.01.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

2

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.01.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

3

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.01.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

4

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.01.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

5

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.01.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

6

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.01.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

7

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.01.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

8

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.01.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

9

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

16.02.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

10

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

16.02.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

11

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.02.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

12

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.02.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

13

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.02.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

14

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.02.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

15

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.02.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

16

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.02.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

17

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

16.03.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

18

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

16.03.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

19

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.03.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

20

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.03.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

21

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.03.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

22

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.03.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

23

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.03.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

24

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

17.03.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

25

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.04.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

26

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

20.04.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

27

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

20.04.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

28

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

20.04.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

29

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

20.04.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

30

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

21.04.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

31

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

21.04.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

32

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

21.04.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

33

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.05.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

34

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

11.05.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

35

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

11.05.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

36

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

11.05.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

37

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

11.05.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

38

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

12.05.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

39

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

12.05.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

40

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

12.05.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

41

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

15.06.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

42

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

15.06.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

43

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

15.06.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

44

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

15.06.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

45

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

15.06.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

46

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.06.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

47

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.06.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

48

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

16.06.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

49

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

28.09.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

50

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

28.09.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

51

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

28.09.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

52

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

28.09.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

53

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

28.09.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

54

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

29.09.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

55

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

29.09.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

56

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

29.09.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

57

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.10.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

58

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

26.10.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

59

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.10.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

60

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.10.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

61

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

26.10.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

62

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.10.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

63

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.10.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

64

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

27.10.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

65

Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Risk Yönetimi
• Sağlık Tarama Programı
• Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar
• Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
İzolasyon Önlemleri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

23.11.2017            08:00

İSG Şahan GÖBELOĞLU

HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

66

Teorik Eğitim

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• El Hijyeni

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

İnteraktif Eğitim

Power Point Sunumu

23.11.2017            10:15


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

67

Teorik Eğitim

Temizlik

• Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik
• Atık Yönetimi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

23.11.2017            10:45


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

68

Teorik Eğitim

Çalışan Hakları

• Mobbing
• Çalışan Hakları Genelgesi
• Beyaz Kod

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

23.11.2017            11:30


HEKH Özgül TAŞPINAR
HEKH Sevda AYDIN BÜYÜK
HEKH Hülya DURGUT

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

69

Teorik Eğitim

CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)

• Temel Yaşam Desteği
• İleri Yaşam Desteği

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

23.11.2017            13:30

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

70

Teorik Eğitim

Hasta Hakları

• Hasta Memnuniyeti
• Hasta Hakları ve Sorumlulukları
• Etik ve Hasta Hakları

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

24.11.2017            08:00

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Ayşe GÜNAY GÜNEY

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

71

Teorik Eğitim

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

• Kişiler Arası İletişim

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

24.11.2017            09:00

Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

72

Teorik Eğitim

Hasta Güvenliği

• Güvenli Cerrahi Uygulamaları
• Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı
• Transfüzyon Güvenliği
• Sözel İstem Uygulaması
• Pembe Kod
• Örnek Alımı ve Transferi
• Mavi Kod
• İlaç Güvenliği
• Hasta Transferi
• Hasta Düşmeleri
• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
• Güvenlik Raporlama Sistemi

Bilgi verme-Güdüleme-Öğretme

Demonstrasyon-Düz anlatım

Power Point Sunumu

24.11.2017            13:30

Kalite Direktörü
Gülseren SÖYLER

Hekim

Merkez Konferans Salonu

Soru-Cevap       

         HAZIRLAYAN
EĞİTİM AR-GE BİRİM SORUMLUSU
DOÇ. DR. ŞÜKRÜ SADIK ÖNER

KONTROL EDEN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
UZM. DR. HASAN HÜSEYİN MUTLU                                  

       ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
PROF. DR. GÜRHAN BAŞ

Dok.Kodu:EY.FR.25

Yayın Tarihi:31.10.2016

Revizyon Tarihi:--

Revizyon No:00

Sayfa No:1/1