T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji


Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı aşağıdaki alt birimlerden oluşmaktadır.

  • Bakteriyoloji
  • Seroloji
  • Parazitoloji
  • Mikoloji
  • Moleküler mikrobiyoloji
  • Viroloji
  • İmmünoloji
  • Mikobakteriyoloji (TBC)


Anabilim Dalımızda rutin tanı hizmeti ve araştırmalar; Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Seroloji, Mikoloji, Moleküler laboratuarlarında yürütülmektedir. Tanı ve duyarlılık  testleri konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemlerle yapılmaktadır. Laboratuarlarımızda yapılan testler; hastanemizin gereksinimlerine göre geliştirilmektedir. Anabilim Dalımızda nöbet sistemiyle kesintisiz hizmet verilmektedir. Bu hizmet, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, eğitimli ve deneyimli personelimizle en üst düzeyde verilmeye çalışılmaktadır.

Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü (Yüksek lisans, Uzmanlık-Doktora) öğrencilerinin eğitimi için zengin materyale sahiptir. Öğrenciler rutin hizmet, seminer, makale ve nöbet uygulamaları ile yeterli deneyimi kazanabilecekleri, ayrıca araştırma yapabilecekleri uygun bir ortamda çalışır. Eğitiminde ulusal ve uluslararası eğitim standardının sağlanmasına çalışılmaktadır. Anabilim dalımızda planlanan araştırmalarda, evrensel bilimsel temellere dayanan, ancak toplumun ve kurumun gereksinimi karşılayacak konulara ağırlık verilmektedir.
Tıbbi Mikrobiyoloji Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Mücahide Esra Koçoğlu

Profesör

Tıklayınız.

Zafer Habip

Dr. Öğr. Üyesi

Tıklayınız.

Neslihan Önder

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Nilgün Barlas Evran

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.