T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Cerrahisi


Klinik Hekim Listemiz

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Tahir Şevval Eren

Profesör Doktor

Zeynep Bilgi

Yard.Doç. Dr.

Ayten Güner Akbıyık

Uzman Doktor

Halil Tözüm

Uzman Doktor

*Kliniğimizde Uzman Hekimlerimiz dışında, Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.