T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Cerrahisi


TANITIM

Göğüs Cerrahisi, Akciğer, Mediasten (Göğüs boşluğu organları), solunum yolları, Göğüs duvarı, yemek borusu gibi birçok hastalığın tedavisini yapan bir bölümdür. Akciğer kanserleri, ve akciğerin diğer tümörleri, Göğüs duvarı tümörleri, hiperhidrozis (el ve koltuk altı terlemesi), Raynaud hastalığı (ellerde soğuma ve morarma), Plevral effüzyon (Göğüs boşluğunda sıvı toplanması), kist hidatik, yemek borusu hastalıkları, solunum yolları tümörleri, solunum yolları ve yemek borusu yabancı cisimleri, doğuştan göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus excavatum ve pectus carinatum) ve Videotorakoskopik cerrahi işlemler, timus bezi hastalıkları ve tümörleri, Göğüs travmaları ilgi alanlarımızdır.

TARİHÇE

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2012 yılında Prof. Dr. Tahir Şevval Eren başkanlığında kuruldu. Anabilim dalımızda/Kliniğimizde ayrıca iki uzman görev yapmaktadır (Opr. Dr. Halil Tözüm ve Opr. Dr. Ayten Güler Akbıyık). 
Göğüs Cerrahisi Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Tahir Şevval Eren

Profesör

Tıklayınız.

Zeynep Bilgi

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Ayten Güner Akbıyık

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Halil Tözüm

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.