T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi


Genel Cerrahi Kliniğimiz, 1972 yılında SSK Göztepe Hastanesi’nin kurulması ile hizmet vermeye başlamıştır. 1982 yılında "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" statüsüne geçerek uzmanlık eğitimi veren bir klinik haline gelmiştir. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olarak akademik ve deneyimli kadrolarıyla güncel hasta bakımı, eğitim ve bilimsel faaliyetlerine hız vermiştir.

Kliniğimizde 2 profesör, 1 eğitim görevlisi, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 başasistan (doçent), 13 uzman doktor olmak üzere toplam 20 genel cerrahi uzmanı görev yapmakta, 14 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır. Alanında uzman cerrahlar tarafından Meme ve Endokrin Cerrahisi, Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi, Kolorektal Cerrahi gibi branş poliklinikleri dışında, 5 Genel Cerrahi polikliniği ile hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Polikliniklerimizde her yıl 50.000'nin üzerinde hasta muayene, tetkik, tedavi ve takip edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 5000 hasta yatış alarak tedavi hizmeti almaktadır. 2010 yılında hizmete giren 5 yataklı organ nakli ünitemizde deneyimli transplantasyon ekibimizce bu güne kadar 20'den fazla böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 2500'ün üzerinde elektif ameliyat, 600'ün üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı, 750 civarında ise lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 2010 yılında kurulan Cerrahi Endoskopi Ünitemizde yılda yaklaşık 2500 hastaya endoskopik işlem yapılmaktadır.

Haftalık olarak yapılan üç adet multidisipliner toplantı sonucu hastalara en uygun tedavi seçenekleri konunun uzmanlarınca tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında haftanın üç günü gerek hasta başı pratiği ve morbidite-mortalite toplantıları, ameliyat videosu ve klinik senaryo gibi pratik dersler gerekse de seminer, algoritma, literatür, makale yazma gibi teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler

Genel Cerrahi kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip uzman hekimler tarafından, cerrahideki en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.

İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar;

 • Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar,
 • Laparoskopik gastroözofageal reflü, akalazya ve hiyatal herni ameliyatları,
 • Laparoskopik adrenalektomi,
 • Laparoskopik splenektomi,
 • Laparoskopik apandektomi,
 • Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları,
 • Laparoskopik kolesistektomi,
 • Tek kesiden splenektomi,
 • Tek kesiden apandektomi,
 • Tek kesiden kolesistektomi,
 • Tanısal ve tedavisel endoskopik işlemler,
 • Endoskopik retrograde kolanjiyopankreatikografi (ERCP),
 • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG),
 • Endoskopik stent yerleştirme işlemleri uygulanmaktadır.


Canlıdan ve kadavradan böbrek nakli,


Meme hastalıkları;

 • Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi,
 • Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde segmenter mastektomi,


Endokrin sistem hastalıkları;

 • Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler, santral ve lateral servikal lenf nodu diseksiyonları,
 • Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi işlemler,
 • Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi,
 • Adrenal kitlelerine yönelik cerrahi işlemler,
 • Pankreas adacık hücre tümörlerinin cerrahi tedavisi,


Gastrointestinal sistem hastalıkları;

 • Özofagusun habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Mide tümörü ameliyatları,
 • Diyafram hernisi ve gastroözofageal reflü hastalığına (GÖRH) yönelik cerrahi işlemler,
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları,
 • Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları,
 • Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür ve fistülün cerrahi tedavisi,


Hepatopankreatikobiliyer sistem hastalıkları;

 • Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler,
 • Akut - kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-anatomik rezeksiyonlar,
 • Karaciğerin kistik hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi,


Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi;

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi işlemler;

Travma ve acil cerrahi hastalıkların tedavisi.Genel Cerrahi Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Özgür Ekinci

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Gürhan Baş

Profesör

Tıklayınız.

Orhan Alimoğlu

Profesör

Tıklayınız.

Turgut Tunç Eren

Doçent Doktor

Tıklayınız.

İbrahim Ali Özemir

Başasistan (Doçent)

Tıklayınız.

İhsan Metin Leblebici

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Cengiz Madenci

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Fatih Büyüker

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Gülbey Turan

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Günay Uluç

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Hakan Baysal

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Medeni Şermet

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Mehmet Gözütok

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Mehmet Sait Özsoy

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Oktay Yener

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Özlem Okur

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Recep Erçin Sönmez

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Salih Tosun

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Şükriye Jülide Sağıroğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.