T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sevk İşlemleri


Hastanemizde verilemeyen hizmetler için diğer hastanelere sevk işlemleri yapılabilir.