T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VENÖZ TROMBOLİ'de Güncel Tedavi Yaklaşımları