T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koroner Anjiyografi Hizmetleri


Kliniğimiz halen bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve 2 uzman hekimle hizmet vermektedir. Merdivenköy’ de poliklinik hizmeti verilmekte olup, Ekokardiyografi, Eforlu elektrokardiyografi, Ritm Holteri, Tansiyon Holteri ve Miyokart perfüzyon sintigrafisi olanakları ile poliklinik hizmet kalitesi artırılmıştır.

 Kardiyoloji servisi 12 yatak ve Koroner anjiyografi Yoğun bakım üniteleri için 6 yatağımız hizmete girmiştir.  

Misyon ve Vizyon:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak amacımız; kliniğimizde çalışanlarımızın etik kurallara uygun, bilimsel olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, yeniliklere açık, modern tıbbın tüm imkanlarını aktif olarak kullanıp etkin tedavi geliştiren bilim insanları yetiştirmektir. Ayrıca ünitemizden tedavi olacak hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve güncel tedavi olanaklarından faydalanmalarını sağlamaktır.  

Eğitim ve Öğretim:

Kliniğimizde asistan eğitimine başlanarak, mesleki olarak yetkin hekimleri ülkemize kazandırmak ve bu kapsamda Asistanlarımızın Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulunun belirlediği Uzmanlık Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmelerini sağlamaktır.

Poliklinik Birimi:

Merdivenköy polikliniğinde öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde;

2 odada poliklinik hizmeti verilirken,

Efor Testi ünitesi,

Ekokardiyografi ünitesi,

24 saatlik ayaktan tansiyon Holter takibi ve

Ritm Holter takipleri yapılabilmektedir.  

Yakın gelecekte kurulacak olan kateter laboratuarımızda, koroner vasküler girişimlerin yanında karotis stentleme, ASD kapatılması, balon valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kalıcı ve geçici kalp pili uygulamaları ve periferik vasküler girişimler gibi her tür girişimsel işlemler yapılabilecektir.