T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bir çift başlı SPECT Gamma Kamera ve bir PET/BT üniteleri bulunmaktadır.
Bölümümüzde ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji, endokrin ve iskelet sistemi sintigrafik çalışmaları yapılmaktadır.
Ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde Tiroid hastalıkları polikliniği ve hipertiroidili hastalara radioaktif iyot (I-131) tedavi planlanması ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalımız; tanısal nükleer tıp tetkiklerini ve radyonüklid tedavileri en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, hasta sağlığını ön planda düşünen,
üstün kalitede hizmet anlayışıyla, araştırmacı nükleer tıp uzmanları ve dünya standartlarına uygun eğitim almış tıp öğrencileri yetiştirmek ve yeni araştırmalarla
ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri binasında hizmet vermektedir.Nükleer Tıp Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hatice Sınav Uslu

Profesör Doktor

Serkan Güngör

Yard.Doç. Dr.

Çağla Haksal

Uzman Doktor

Ebru İbişoğlu

Uzman Doktor

Mehmet Tarık Tatoğlu

Uzman Doktor